Mediahill.cz

Právě se nacházíte:      Technické specifikace

Technické specifikace

Inzerce pro časopisy vydavatelství Media Hill, s.r.o. se přijímá pouze v elektronické podobě, ideálně jako dokument PDF v kvalitě pro ofsetový nebo rotační tisk. Inzerci lze dodat i v jiných formátech vytvořených v grafických programech. Tyto formáty však s námi raději konzultujte. Budete-li potřebovat připravit vaši reklamu, můžeme vám pomoci. Naše grafické studio je vám k dispozici.

Vhodné formáty pro tištěnou reklamu

. . . . . . . .
Hotové dokumenty připravené k tisku v PDF

Dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat Distiller z kompozitního (nikoli separovaného) postscriptového souboru v nastavení pro maximální kvalitu tisku. Vložené bitmapové obrázky by měly mít rozlišení minimálně 300 dpi bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být postscriptovým ovladačem vložena písma, případně mohou být převedena do křivek a všechny použité barvy musí být v režimu CMYK. Soubory PDF vygenerované přímo DTP aplikací nelze použít.

. . . . . . . .
Illustrator EPS

Dokumenty EPS (Encapsulated PostScript) musí obsahovat výhradně barvy v režimu CMYK a veškerá použitá písma musí být převedena do křivek. Dokument musí být uložen s náhledem ve formátu TIFF (8bitový).

. . . . . . . .
Bitmapové obrázky – TIFF, Photoshop EPS, JPG
Bitmapové dokumenty musí být uloženy v barevném režimu CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí za barevnou věrnost inzerátu), v rozlišení nejméně 300 dpi. Při použití písma, obzvlášť v menších velikostech, je doporučeno nejméně 600 dpi. Soubory TIFF mohou být uloženy pouze s kompresí typu LZW nebo bez komprese. Černobílé inzeráty mohou být v režimu stupňů šedé (grayscale), pérovky mohou být uloženy v režimu bitmap (1bit) v rozlišení nejméně 600 dpi. Soubory EPS musí být uloženy jako jednosouborové, bez komprese, nejlépe v binárním režimu. Soubory typu JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí. U inzerátů na spad je třeba přidat 5 mm pro ořez.

. . . . . . . .
Internetová reklama – bannery
Bannery nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky, nesmí překročit povolné datové limity a musí mít správné rozměry. Bannery nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a žádné zvuky (není-li dohodnuto jinak). Bannery ve formátu Flash nesmí extrémně zatěžovat CPU. Při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s provozovatelem serveru. Veškeré flashové bannery musí mít nastaveno zobrazování _top, u bannerů umístěných na stránkách po přihlášení nastaveno _blank. Flashové bannery musí obsahovat funkci clickthru, viz script níže:
on(release)
{
getURL(clickthru, "_top");
}

. . . . . . . .
Dokumenty zhotovené v našem studiu
Inzerci pro naše klienty připravuje pouze na základě předchozí domluvy a její výroba není zahrnuta v ceně reklamy. Podklady v takovém případě musí být našemu studiu předány nejméně 3 pracovní dny před uzávěrkou inzerce.

. . . . . . . .
Podklady pro výrobu inzerce
Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě ve formátu .RTF, případně .DOC (Microsoft Word) pro Windows. Předpokládá se, že předané texty jsou úplné, správné a neobsahují chyby či překlepy. Pro obrázky a grafiku platí stejné technické požadavky jako pro hotové dokumenty. Soubory CDR (Corel Draw) mohou být přijaty pouze po dohodě s pracovníky našeho studia a platí pro ně stejné požadavky jako pro soubory Illustrator EPS.
Při požadavku na použití konkrétního písma je nutné toto písmo předat s podklady (formát Type1, případně TrueType pro Windows). S objednávkou inzerce musí být předán zákres rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podobě (například JPG, TIFF, PDF nebo v jiném běžném elektronickém formátu pro Windows).
V případě náročných retuší či elektronických montáží mohou být zákazníkovi doúčtovány vícenáklady, jejichž výše bude sdělena předem.

. . . . . . . .
Předávání podkladů e-mailem
Podklady do celkové velikosti 10 MB mohou být zaslány elektronickou poštou na adresu
info@mediahill.cz. Přílohy by měly být zkomprimovány ve formátu ZIP (např. WinZip). Soubory pojmenujte podle názvu inzerátu nebo produktu, případně také názvem a vydáním časopisu, pro který je inzerát určen. Totéž uveďte v záhlaví zprávy.
Soubory větší velikosti můžete zaslat jako zásilku prostřednictvím služby Uschovna.cz nebo uložit na náš FTP server. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

. . . . . . . .
Inzerci přijímá vždy:
Obchodní oddělení MEDIA HILL, s.r.o.