Mediahill.cz

Právě se nacházíte:      Archiv článků
Náhled článku

Datum vložení 19. 11. 2013

3. ročník Studentské obchodní snídaně

Myšlenka networkingu je v našem prostředí poměrně nová, ale o to zajímavější. Vydavatelství Media Hill se již za pár dní zúčastní 3. ročníku Studentské obchodní snídaně, který je na idejích vzájemné komunikace a propojení přímo postaven.


Úspěšní si nekonkurují, spolupracují!

Myšlenka networkingu je v našem prostředí poměrně nová, ale o to zajímavější. Vydavatelství Media Hill se již za pár dní zúčastní 3. ročníku Studentské obchodní snídaně, který je na idejích vzájemné komunikace a propojení přímo postaven.

O co v projektu Studentských obchodních snídaní jde?

Projekt vznikl úzkou spoluprací Gymnázia Globe, s. r. o., Střední školy KNIH, o. p. s., a Business for Breakfast ČR, s. r. o. a jeho výstupem je studentská obchodní snídaně po vzoru „obchodních snídaní“, pořádaných sítí podnikatelských klubů Business for Breakfast. V roli obchodníků a manažerů se na ní ovšem představí studenti středních škol. Již první ročník byl natolik úspěšný, že se přizvaní zástupci Národního ústavu pro vzdělávání rozhodli projekt podpořit a díky této spolupráci vznikla série webinářů na téma rozvoje podnikavosti žáků.

Jaký cíl mají studentské obchodní snídaně?

Cíl je nasnadě – připravit studenty na reálný život, a to za pomoci živých podnikatelských subjektů, na jejichž prezentaci se mohou kreativně podílet, nacvičí prezentační a komunikační dovednosti a v neposlední řadě pochopí podstaty a výhody networkingu pro nejrůznější oblasti života. V celkovém důsledku pak projekt přispěje ke snazšímu uplatnění absolventů všech zúčastněných škol na trhu práce.Nezanedbatelným důsledkem tohoto propojení může být též vytipování podnikatelských talentů v řadách žáků a jejich oslovení přítomnými zástupci firem za účelem budoucí spolupráce.

Kde a kdy?

Také 3. ročník studentské obchodní snídaně proběhne v reálném prostředí podnikatelského klubu v Brně za přítomnosti zástupců prezentovaných firem a členů poroty, která jednotlivá žákovská vystoupení ohodnotí, poskytne k nim zpětnou vazbu a rozhodne o nejlepších výkonech žáků – „podnikatelů“. Studentská snídaně bude mít charakter soutěže – vítězové obdrží od zástupce Business for Breakfast speciální ceny. Do akce budou zapojeny další, zejména obchodně a podnikatelsky zaměřené střední školy v ČR, které se prostřednictvím dálkového přístupu zúčastní projektového networkingu. Snídaně bude 20. listopadu 2013 od 8:30 přenášena v přímém přenosu na webové stránky. Sledovat ji můžete zde!

Autor RedakceZpět